III. TED OKULLARI ARASI MÜNAZARA TURNUVASI Başvuru  • 25-26 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan mğnazaraya katılım ücretsizdir.
  • Tüm TED Okullarında öğrenim gören 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilir.
  • Öğrencilerin bireysel katılımları kabul edilmeyecektir.
  • Her bir TED Okulu en fazla iki takım ile katılabilir.
  • Katılımcı öğrencilerin en az bir, en fazla iki danışman öğretmen gözetiminde olmaları beklenmektedir.


TURNUVANIN İÇERİĞİ

1- III. TED OKULLARI MÜNAZARA TURNUVASI: Turnuvada “İngiliz Parlamenter Stili Münazara” oynanacaktır. Her bir TED Okulundan, Lise düzeyindeki öğrencilerin ikişer kişiden oluşan bir takımla katıldığı bu turnuvada öğrenciler kura usulü ile bir başka takımla karşılaşır ve amaç kısmında belirtilen hedefler doğrultusunda bir münazara maçı gerçekleştirir. Karşılaşmalar eş zamanlı olarak eleme, çeyrek final, yarı final ve final sıralaması ile devam eder ve tamamlanır. İlk gün dört karşılaşma, ikinci gün ise beşinci karşılaşma, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları yapılır. Final karşılaşmasının ardından ödül ve plaket töreninin gerçekleşmesi, katılım belgelerinin verilmesi ile etkinlik sona erer.

2- Turnuvanın Nasıl Yapılacağı, Münazara Konuları ve Kuralları:
a- Turnuva, yapılan başvurular sonrası TED Münazara Topluluğu Yönetim Kurulu’nun kurayla belirleyeceği takımlar arasında yapılacaktır.
b- Turnuvaya katılmak isteyen TED Okullarının başvuruları ilgili birim tarafından kabul gördükten ve turnuvada karşılaşacak takımlar belirlendikten sonra katılımcı okullara TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi web sayfasında yayımlanacak olan bir link aracılığı ile eğitim amaçlı hazırlanmış örnek bir münazara maçı videosu gönderilecektir. Bu eğitim videosunun amacı, turnuvanın birliğini sağlamak, maç kurallarını ortak bir yönerge altında toplamak, bir fikir ve tartışma kültürü içinde gerçekleşen maçlarda ortak bir dil oluşturmaya çalışmaktır.
c- Münazara süresi bir karşılaşma için yaklaşık 50 dakikadır. Bir konuşmacının bir maçta en uzun konuşma süresi yedi dakika yirmi saniyedir. Bu sürenin bitiminin ardından anlatacaklarınız, maçı kazandıracak değerde olsa bile, dikkate alınmaz. Jüri kalem bırakır. Münazarada konuşmaların süresi ve maç sonucu arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Jürinin esas dikkate aldığı konuşmanızın içeriğidir. İki konuşmacısı da dörder dakika konuşmuş bir takım, bütün süreyi kullanan bir diğer takımın üzerinde maçı tamamlayabilir.
d- Süre, salonda bulunan “zaman tutucu” tarafından tutulur, konuşmacı konuşmasına başladığında (kürsüye çıktığı anda değil) başlatılır. Zaman tutucular, konuşmanın birinci ve altıncı dakikalarında bir alkış, yedinci dakikasında iki, yedi dakika yirminci saniyesinde ise üç alkış sesiyle konuşmacıyı ve salonu bilgilendirir. Konuşmacılar diledikleri takdirde kendilerini planlamak için kürsüde kronometre kullanabilirler.
e- Hükümet ve muhalefet kanatlarında bulunan öğrenciler soru sorma hakkına sahiptir. Soru sorma süresi 15 saniyedir. Söz hakları konuşmanın birinci dakikasından önce ve altıncı dakikasından sonra istenemez. Bahsi geçen beş dakika içerisinde de talep edilen söz hakkını kullandırma yetkisi kürsüdeki konuşmacıdadır. Söz hakkı verebilir veya nazikçe bu isteği geri çevrilebilir. Bir konuşmacı hiç söz hakkı vermediyse altıncı dakikada jüri bu konuda uyarır ve karşı kanattan talep olursa bir söz hakkı verilmesi zorunlu tutulur. Söz hakkı süresi yedi dakika yirmi saniyelik konuşma süresine dâhildir, söz hakları için ek süre verilmez. f- Münazırların görevleri ve maçın akışı şu şekildedir:
• Bir münazara salonunda verilen tezi savunan Hükümet ve bu teze karşı çıkarak kendi tezini savunan Muhalefet kanatları bulunur. Her bir kanat da kendi içerisinde iki farklı konuma ayrılır. Sonuç olarak münazara dört takımla gerçekleşir. Bu takımlar sırasıyla Hükümet Açılış (HA), Muhalefet Açılış (MA), Hükümet Kapanış (HK), Muhalefet Kapanış (MK) olarak isimlendirilir. Her bir takım içerisinde iki konuşmacı barındırmaktadır.
• Takımların maç içerisindeki kanatları ve konumları münazara konusu açıklanmadan önce kurayla belirlenir. Yaşamınızda hangi fikir tabanlarına, ideolojilere yakın olduğunuz dikkate alınmaz. Tiyatro oyuncularının sahneye çıktıklarında kendilerinden bağımsız bir karaktere bürünmesi gibi münazarada da konuşmacılar kendilerine kurayla gelen fikrin savunucuları olurlar.
• Maç bitimindeki soru turu maç sırasında tarafların birbirine yöneltebilecekleri soru turundan bağımsızdır. Maçın moderatörü maç süresinin bittiğini, soru turunun başladığını ilan eder. Soru turu hükümet takımıyla başlar, muhalefet takımıyla son bulur. Soru turu takımların tercihine bağlıdır.
• Takım görevlendirmeleri her takımın kendi inisiyatifindedir. Münazara kuralları gereğince, özet konuşmacısı takımın belirleyeceği 1. veya 2. konuşmacı olmak zorundadır. 3. konuşmacı, çürütmeci ya da özetçi olamaz. g- Maçın Değerlendirilişi: Değerlendirme jüri üyeleri tarafından yapılır. Münazara Turnuvası'nın jüri üyeleri TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi öğretmenlerinden ve katılımcı okulların rehber öğretmenlerinden oluşur. Değerlendirme formunda yer alan ölçütlere göre her takımın her konuşmacısına puan verilir. Bu puanların toplamına göre takım puanı oluşur ve maç sonuçlanır. Sonuç münazara koordinatörüne bildirilir, koordinatör maçın kazanını ilan eder, jüri üyelerinden bir tanesi maçın değerlendirmesini yapar.
h-Turnuva İçin Öngörülen Maç Konuları:
• Çocuk sahibi olmak isteyen bireyler, devletin sağlayacağı zorunlu ebeveynlik eğitimlerini tamamlamalı ve ebeveynlik koşullarını her zaman yerine getirmelidir / Zorunlu ebeveynlik eğitimi ve koşulları çocuk sahibi olmak için belirleyici bir etken değildir.
• Medyada tüketim çılgınlığını küçümseyici kamu spotları yayımlanmalıdır / yayımlanmamalıdır.
• Yapay zekâ çalışmaları insanlık tarihine olumlu katkı sağlar / insanlık tarihini olumsuz etkiler. • Modern dünyanın para birimi bitcoin olmalıdır /olmamalıdır.
• İş başvurularında “ad, cinsiyet, fotoğraf, doğum yeri” gibi bireysel farklılığı öne çıkaran bilgiler bulunmamalıdır / bulunmalıdır.
• Oy kullanmak sadece eğitimli insanlara tanınan bir hak olmalıdır / olmamalıdır. • Toplumların ilerlemelerinde bilim önemlidir / sanat önemlidir.
• Tüm eğitim kurumlarında okul forması zorunlu olmalıdır / olmamalıdır.
• Ekonomik kalkınma köyden başlamalıdır / kentten başlamalıdır.

NOT: Yarı Final ve Final konuları eleme sonuçlarına göre belirlenecektir.

Ödül ve Cezalar:
• Belirtilen maç tarihinde okulda bulunmayan grup hükmen yenik sayılarak yarışmadan elenir.
• Münazara maçı içinde karşı tarafın sözünü kesen ya da söz almadan konuşma yapan grup uyarı alır.
• Münazara maçları sırasında jüriye ya da karşı gruba sözlü / eylemsel hakaret eden grup ya da kişi ve bir maç içinde 2 uyarı alan grup ya da kişi yarışmadan elenir.
• Münazara maçlarına katılacak öğrencilerin turnuva için belirlenen kılık kıyafet kurallarına uymaları beklenir. Bu konudaki sorumluluk okulların rehber öğretmenlerine aittir. Belirlenen kılık kıyafet kuralları dışında bir tercihte bulunan öğrenci ya da takımlar turnuvaya katılamazlar. Turnuvaya Katılım Koşulları: Turnuva, TED Okulları Lise kısmı öğrencilerinin katılımına açıktır. Öğrencilerin bireysel katılımları kabul edilmeyecektir. Her bir TED Okulu en fazla iki takım ile katılabilir. Her takım iki kişiden oluşur. Katılımcı öğrencilerin en az bir, en fazla iki danışman öğretmen gözetiminde olmaları beklenmektedir.

Turnuvanın Yapılacağı Yer ve Tarih: Turnuva, 2023 yılının Şubat ayında iki gün süreyle (25- 26 Şubat 2023) TED Ankara Koleji Vakfı Okulları-Lise kısmında gerçekleştirilecektir. TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ Açık Adresi: Taşpınar Mahallesi 2800. Cadde No:5, İncek, Gölbaşı Ankara’dır.

Turnuva Başvurusu: Turnuvaya kayıt yaptırmak için TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ web sayfasında yer alan “III. TED OKULLARI MÜNAZARA TURNUVASI- MÜTED” adlı link aracılığıyla açılan başvuru formunun doldurulup kaydedilmesi gerekmektedir. Okulun web adresi www.tedankara.k12.tr olup konu ile ilgili bilgi DUYURULAR kısmında yer alacaktır. Belirtilen link, web sayfasında, gerekli yasal izinlerin alınmasından sonra açılacaktır.

Turnuvaya Ulaşım: Ulaşım, turnuva süresince, katılımcı sayısına bağlı olarak okul yönetiminin belirlediği güzergâh çerçevesince, şehir merkezinden okul yerleşkesine karşılıklı olarak sağlanacaktır. Katılımcıların, otellerine ya da şehir içindeki farklı güzergâhlara ulaşımları kendi imkânları ile mümkün olacaktır. Katılımcıların konaklama yerlerini okulun konumu ve servis güzergâhları doğrultusunda belirlemeleri ulaşım için kendilerine kolaylık sağlayacaktır.

Turnuva İçin Belirlenen Kılık-Kıyafet Kuralları: Her takım turnuvaya kendi okul forması ile katılacaktır. Belirtilen kurallara uygun olmayan katılımcılar maça çıkamayacaktır.

Turnuvanın Dili:Turnuvanın resmi dili TÜRKÇE dir.  

    >> Başvuru Formu <<


    Başvuru için tıklayınız...

© Copyright 2019 TED Ankara Koleji Vakfı Okulları